IZP.7044-1/09 Oświetlenie drogowe (wygasły...)

Budowa odcinka oświetlenia drogowego drogowego w Gorzeszowie obwód nr 2 z istniejącej szafki OS-2 w zakresie:
- linii napowietrznej długości 65,0 mb z 2 słupach żelbetowych wirowanych ETO 10,5/10,
- linii kablowej w rurze ochronnej AROT długosci 604/533,0 mb,
- 12 szt. słupów oświetleniowych profilowanych, ocynkowanych posadowionych na fundamentach,
- 13 sztuk opraw.

Termin wykonania max. do dnia 15 czerwca 2009 roku

Termin składania ofert do dnia 17/02/2009 do godziny 9:50

Wadium przetargowe 2 000,00 zł ( dwa tysiace)
powrót...
Informacja wytworzona przez G. Jakóbczyk dnia 22.01.2009
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 22.01.2009. Wygasa 17.02.2009. Odsłon 2020, Wersja 1
Początek strony