IZP.7013.7.2012 Remont połączony z modernizacją świetlicy w Leszczyńcu (wygasły...)

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w świetlicy wiejskiej w Leszczyńcu w zakresie określonym dokumentacją projektową i przedmiarem robót dostarczonym przez Zamawiającego.

Podstawowy zakres robót obejmuje remont kondygnacji parteru oraz elewacji budynku i wykonanie przebudowy projektuje się wykonanie następujących robót:

  • przebudowy istniejących pomieszczeń WC,

  • wymianę stolarki okiennej,

  • wymianę stolarki drzwiowej,

  • przebudowę posadzek w bibliotece i świetlicy,

  • docieplenie stropu pomiędzy parterem i poddaszem,

  • roboty malarskie,

  • remont elewacji,

  • przebudowę schodów zewnętrznych,

  • wymianę instalacji elektrycznej,

  • wymianę instalacji wod-kan.

 

Termin wykonania zamówienia :

a) do dnia 31.12.12012 roku roboty wewnętrzne wraz z wymianą stolarki okiennej

b) max. do 31 maja 2013 rok roboty elewacyjne i zewnętrzne

Wykonawca wniesie wadium w wysokości 4 000,00 PLN (cztery tysiące złotych) w terminie do dnia 11/09/2012 r. do godz. 10 : 50

 

Zamawiający musi otrzymać oferty na podany adres: Urząd Gminy Kamienna Góra, ulica Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra, w terminie do dnia 11/09/2012 r. do godz.  10:50. Oferty składane osobiście należy złożyć w pokoju nr 201 (sekretariat).

Kamienna Góra, dnia 31/08/2012

Zamawiający zmodyfikował siwz poprawiając oczywistą omyłkę pisarską dotyczącą uprawnień Kierownika Budowy.

Wykonawca musi dysponować osobą, która będzie pełnić obowiązki kierownika budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Kamienna Góra, dnia 05/09/2012

Zamawiający publikuje ponownie niewidoczną część elektryczną projektu.

Kamienna Góra, dnia 07/09/2012

Zamawiający publikuje treść zapytania oraz udzielonej odpowiedzi wraz z dodatkowym przedmiarem do wyceny.

 

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 21.08.2012
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 21.08.2012. Wygasa 11.09.2012. Odsłon 8109, Wersja 5
Początek strony