RI.7013.7.2018 Przebudowa budynku w Czadrowie na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości. (wygasły...)

Przebudowa i rozbudowa budynku w Czadrowie na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości oferującego szkoleniowe i doradcze wsparcie biznesu
Termin wykonania do dnia 31.12.2018 r.

Kamienna Góra, dnia 08.03.2018 r.
Zamawiający pulikuje :
- treść zapytania wraz udzieloną odpowiedzią,
- dodatkową dokumentację fotograficzną
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ulega zmianie termin skladania ofert
- zmienioną siwz - instrukcję dla wykowców w zakresie zmian terminu składania ofert.
Nowy termin składania ofert
upływa dnia 23.03.2018 roku o godzinie 08:50.

powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 23.02.2018
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 08.03.2018. Wygasa 19.03.2018. Odsłon 1169, Wersja 2
Początek strony