IZP.271.2.2015 UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTOWEGO (wygasły...)

UDZIELENIE KREDYTU  DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTOWEGO NA SFINANSOWANIE  DEFICYTU BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
W WYSOKOŚCI 1 000 000,00 PLN

Kamienna Góra, dnia 13/11/2015
Zamawiajacy publikuje treść zapytania wraz z udzieloną dnia 13.11.2015 roku odpowiedzią.
powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 02.11.2015
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 13.11.2015. Wygasa 29.11.2015. Odsłon 2136, Wersja 2
Początek strony