RI.7013.4.2018 Zwiększenie atrakcyjności pawilonu „na wodzie” w Betlejem w Krzeszowie (wygasły...)

Zwiększenie atrakcyjności pawilonu „na wodzie” w Betlejem poprzez remont stawu (ujęcia wody) wraz z otoczeniem w Krzeszowie
Termin wykonania do dnia 31.07.2018 r.
Kamienna Góra , dnia 16.02.2018 r.
Zamawiający zaktualizował zapis siwz w pkt XII ppkt. 3 Miejsce otwarcie ofert - Otwarcie ofert odbędzie się w  sali 206 - I pietro a nie jak planowano w sali posiedzeń - pokój 401.
Zaktualizowaną SIWZ z wprowadzoną zmianą  umieszczono na stronie BIP.
Termin składania oraz otwarcia ofert nie uległ zmianie.


Załączniki:
Betlejem_new _2017.pdf
Betlejem_postanowienia_umowy_rozliczenie_powykonawcze.pdf
K-2.pdf
K3.pdf
K4.pdf
K5.pdf
K6.pdf
K7.pdf
K8.pdf
oferta _wzor _Betlejem.doc
Ogloszenie o zamowieniu oraz BIP i Tablica ogloszen.pdf
oswiadczenie wykonawcy_ Betlejem.doc
Przedmiar_ remont-instalacje.pdf
Przedmiar_ujecie Betlejem _rb.pdf
SIWZ_Betlejem_siwz Instrukcja dla Wykonawcow — zmiana.pdf
SIWZ_Betlejem_siwz Instrukcja dla Wykonawcow.pdf
Specyfikacja _ST01_ogolna_2017.pdf
SpecyfikacjaST_02_budowlana_2017.pdf
Specyfikacja_ST03_technologia_2017.pdf
zal nr 1 oferta _wzor _Betlejem.pdf
zal nr 2 oswiadczenie wykonawcy_ Betlejem.pdf
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 26.01.2018
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 16.02.2018. Wygasa 23.02.2018. Odsłon 48843, Wersja 3