IZP.7011.1.2013 Opracowanie projektu dla zadania Rozbudowa Remizy Strażackiej w Pisarzowicach (wygasły...)

Opracowanie projektu budowlanego na budowę remizy strażackiej w Pisarzowicach na działce 608/33 obręb 0007 Pisarzowice.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całego zakresu zamówienia i złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, Aleja Wojska Polskiego 10, pokój nr 201 (sekretariat), w terminie do dnia 28 stycznia 2013 r. do godz. 09:50

 

Kamienna Góra, dnia 22/01/2013

Zamawiający poprawił wzory formularzy wykreślając błędny zapis dotyczący kierownika budowy w oświadczeniu o spełnieniu warunków w postępowaniu.

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 16.01.2013
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 16.01.2013. Wygasa 28.01.2013. Odsłon 3658, Wersja 2
Początek strony