FN.271.1.2016 udzielenie kredytu złotowego długoterminowego do wysokości 1000000,00 zł (wygasły...)

Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego do wysokości 1 000 000,00 PLN

Kredyt przeznaczony będzie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Kwota kredytu wynosi 1 000 000,00 zł.
Kredyt stawiany jest do dyspozycji Zamawiającego w 1 (jednej) transzy uruchamianej w dniu do 30.12.2016 r.
Kredyt spłacany jest do 15.04. 2024 roku ( kapitał +odsetki)
Pierwsza rata kapitałowa przypada do spłaty na dzień 15 kwietnia 2017 roku.
Wyliczenie ceny (kosztu kredytu) oparte jest na zasadzie WIBOR 1M z dnia 03.10.2016r.(1,65%) + marża banku. Wysokość tej stawki jest niezmienna w całym okresie kalkulacyjnym.

Kamienna Góra, dnia 25.11.2016
Zamawiajacy modyfikuje -uzupełnia dokumenty do postępownia przetargowego  w zakresie oceny finasowej Zamawiajacego.
Kamienna Góra, dnia 01.12.2016
Zamawiający publikuje treść skierowanego zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 23.11.2016
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 31.10.2018. Wygasa 14.12.2016. Odsłon 3875, Wersja 8
Początek strony