RI.7013.25.2017 Zagospodarowanie terenów sportowych w Ogorzelcu (wygasły...)

Zagospodarowanie terenów sportowych w Ogorzelcu.
Termin składania ofert upływa dnia 18.12.2017 roku
Termin wykonania do dnia 30.06.2018 roku

Załączniki:
A-01.pdf
A-02.pdf
A-03.pdf
A-04.pdf
A-05.pdf
A-06.pdf
A-07.pdf
A-08.pdf
A-09.pdf
ogloszenie o zamowieniu BZP i tablica ogloszen.pdf
OPIS-OGORZELEC cz.rekreacyjno-sportowa.pdf
Oswiadczenie do postepowania - zal 2.doc
Oswiadczenie do postepowania - zal 2_Ogorzelec.pdf
SIWZ - Instrukcja dla Wykonawcow_Ogorzelec.pdf
SPECYFIKACJE TECHNICZNE-OGORZELECcz.rekreacyjno-sportowa .pdf
wzor oferty - zal 1.doc
wzor oferty - zal 1do siwzOgorzelec.pdf
Wzor umowy - zal 3 Ogorzelec.pdf
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 30.11.2017
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 30.11.2017. Wygasa 21.12.2017. Odsłon 62043, Wersja 1