IZP.042.11.2011 Wydzielenie kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w (wygasły...)

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu ogrzewania świetlicy na ogrzewania gazem propan butan ze zbiornika zewnętrznego. Zamówienie nie obejmuje dostawy zbiornika gazowego wraz z reduktorami I i II stopnia – zbiornik dostarczy dostawca gazu – GASPOL S.A.

 

Termin składania ofert upływa dnia 28 kwietnia 2011 roku o godzinie 10:50

Wadium przetargowe wynosi dwa tysiące pięćset złotych ( 2 500,00 zł )powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 11.04.2011
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 11.04.2011. Wygasa 28.04.2011. Odsłon 4512, Wersja 2
Początek strony