IZP. 7031.2.2014 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH (wygasły...)

Przedmiot zamówienia.
Zimowe utrzymanie dróg obejmuje odśnieżanie jezdni i posypywanie na odcinkach decydujących o możliwości ruchu wg. V standardu zimowego utrzymania dróg, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kamienna Góra nr 33/09 z dnia 28 września 2009 r. wraz z późniejszymi zmianami, a po okresie zimowym sprzątnięcie z drogi materiału uszorstniającego.
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych. Oferta może obejmować zimowe utrzymanie dróg rejonu I oraz rejonu II lub tylko dotyczyć zimowego utrzymania jednego rejonu: I lub II.

Termin realizacji zamówienia:
Do dnia 30 kwietnia 2016 r. (2 sezony) 

Termin składania ofert : do dnia 14 sierpnia 2014r. do godz. 950.

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 05.08.2014
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 05.08.2014. Wygasa 18.08.2014. Odsłon 3147, Wersja 2
Początek strony