GOPS. Świadczenie Usług Asystenta Rodziny (wygasły...)


 

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług asystenta rodziny dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U nr 149, poz. 887 z późn. zm.) w ramach realizowanego na terenie Gminy ( Wiejskiej ) Kamienna Góra przez GOPS projektu Zmiany zaczynam od siebie. Usługą objętych zostanie,13 rodzin rodziny zamieszkałych w różnych miejscowościach ( wsiach ) Gminy Kamienna Góra. Ilość godzin objętych usługą dla 13 rodzin, w roku 2013 od miesiąca maja do grudnia w dniach od poniedziałku do niedzieli wynosi 637 godzin.

Termin składania ofert: 10.05.2013 godzina 09:45,

miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze Al.Wojska polskiego 10 58-400 Kamienna Góra.

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 24.04.2013
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 24.04.2013. Wygasa 12.05.2013. Odsłon 3453, Wersja 2
Początek strony