RI.7013.9.2020 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remiza w Ptaszkowie (wygasły...)

Budowa obiektu świetlicy wiejskiej wraz z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie w formule "zaprojektuj i wybuduj"

Termin składania ofert do dnia 06.08.2020 r do godziny 09:50

Kamienna Góra, dnia 23.08.2020 rok.
Zamawiajacy informuje, ze dokonał modyfikacji dokumentów przetargowych i zmienił termin składania ofert .
Nowy termin składania ofert upływa dnia 18.08.2020 roku o godzinie 08:50

Kamienna Góra, dnia 04.08.2020
Zamawiajacy publikuje zapytania wraz z udzielonymi odpowiedziami skierowane dnia 30.07.2020


powrót...
Informacja wytworzona przez A. Wierciński dnia 04.08.2020
Opublikowana przez D. Sowa dnia 18.08.2020. Wygasa 19.08.2020. Odsłon 1952, Wersja 7
Początek strony