IZP.042.7.2011 Remont drogi wewnętrznej działka nr 64/2 w Raszowie (wygasły...)

Podstawowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie remontu drogi o długości 205,79 mb

Zakres robót obejmuje:

 1. Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z wywozem destruktu na składowisko wykonawcy z przeznaczeniem frezowiny na utwardzenie pobocza.

 2. Korytowanie górnego odcinka drogi oraz pod ściek z kostki granitowej i poszerzenie jezdni

 3. Wykonanie pod ściek z kostki granitowej i stanowiska postojowe stabilizacji cementem gruntu gr. 15 cm. Stabilizację RM 1,5 – 2,5 MPa należy dowieźć z wytwórni. Na wykonanej stabilizacji wymagane jest osiągnięcie wtórnego modułu odkształcenia nie mniejszego niż 100 MPa.

 4. Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm. Na wykonanej podbudowie wymagane jest osiągnięcie wtórnego modułu odkształcenia nie mniejszego niż 140 MPa

 5. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o grubości 5 cm. Warstwę wiążącą należy ułożyć na podłożu skropionym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 czystego asfaltu. Przed skropieniem warstwa podbudowy winna być dokładnie oczyszczona z resztek błota i kurzu.

 6. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o grubości 4 cm. Warstwę ścieralną należy ułożyć na podłożu skropionym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 czystego asfaltu. Przed skropieniem warstwa wyrównawcza winna być dokładnie oczyszczona z resztek błota i kurzu.

 7. Profilacja wraz z zagęszczeniem pobocza na całej długości projektowanego odcinka.

 8. Ułożenie rynsztoku z kostki granitowej na ławie betonowej.

 9. Ścinanie i uzupełnianie poboczy wzdłuż krawędzi jezdni od strony rowu.

 10. Reprofilacja zniszczonych rowów przydrożnych

 11. Remont ścianki czołowej przepustu wraz z montażem kraty zabezpieczającej wlot przepustu

 12. Wykonanie wpustu ściekowego i przykanalika.

Termin wykonania do dnia 29 lipca 2011 roku

Termin składania ofert do dnia 21/03/2011 roku do godziny 11:45


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 03.03.2011
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 03.03.2011. Wygasa 21.03.2011. Odsłon 2322, Wersja 1
Początek strony