IZP. 7021.54.2011 Remont pokrycia dachowego (wygasły...)

Zakres prac obejmuje :

Budynek mieszkalny:
1. Przemurowanie kominów ponad dachem.
2. Zerwanie starego pokrycia z papy i wywiezienie na składowisko odpadów.
3. Zerwanie starych obróbek blacharskich: pasów nadrynnowych, wiatrownic i.in.
4. Zdemontowanie istniejacych rynien i rur spustowych.
5. Wzmocnienie, naprawa, lub wymiana uszkodzonych krokwi, lub koncówek krokwi, lub innych elementów
konstrukcyjnych dachu.
6. Wymiana zbutwiałych fragmentów deskowania.
7. Zamontowanie haków rynnowych oraz rynien i rur spustowych.
8. Wykonanie pierwszej warstwy pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej podkładowej.
9. Zamontowanie obróbek blacharskich.
10. Wykonanie drugiej warstwy pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej.
11. Wykonanie betonowych koryt sciekowych na gruncie przy wylotach rur spustowych.
12. Impregnacja desek okapów dachu srodkiem impregnacyjno-barwiacym.

Komórki gospodarcze:
Dach o konstrukcji drewnianej:
1. Zerwanie istniejacego pokrycia dachu z papy.
2. Rozebranie deskowania dachu i konstrukcji dachu wraz z murłatami.
3. Przemurowanie uszkodzonych fragmentów ścian.
4. Wykonanie żelbetowego wieńca obwodowego.
5. Montaż murłat drewnianych.
6. Montaż nowych krokwi dachowych.
7. Wykonanie deskowania dachu.
8. Wykonanie nowego pokrycia dachu z dwóch warstw papy termozgrzewalnej.
9. Wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
10. Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ściany tylnej.
11. Uzupełnienie tynków.
12. Wykonanie koryta odwadniającego z prefabrykatów betonowych.
13. Montaż okienek piwnicznych i krat.
14. Wykonanie nowych nadproży drzwiowych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA DNIA 08/08/2011 ROKU O GODZINIE 09:50

TERMIN WYKONANIA DO DNIA 15/10/2011 ROKU 

WADIUM - 1 000,00 ZŁ

 

Kamienna Góra, dnia 22/07/2011 rok

Zamawiający modyfikuje treść  dokumentów przetargowych SIWZ - VAT dla przedmiotowego postępowania wynosi 8%

Kamienna Góra, dnia 02.08.2011 r.

Zamawiający uzupełnia SIWZ o dołożenie jednej pozycji przedmiaru (dodatkowy załącznik)


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 21.07.2011
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 21.07.2011. Wygasa 08.08.2011. Odsłon 6292, Wersja 4
Początek strony