IZP.7031.4.1.2013 ZUD 2013/2014 rejon II (wygasły...)

 ZIMOWE  UTRZYMANIE  DRÓG  GMINNYCH w sezonie  2013/2014 Rejon II

REJON II obejmuje:
- drogi gminne i gminne wewnętrzne leżące w obrębie zabudowań n/w wsi: Dębrznik, Ptaszków, Czadrów, Krzeszów, Lipienica, Jawiszów, Olszyny, Krzeszówek, Gorzeszów, Dobromyśl  i Kochanów.
Łączna długość dróg rejonu II wynosi około 24 km.
Zimowe utrzymanie dróg obejmuje odśnieżanie jezdni i posypywanie na odcinkach decydujących o możliwości ruchu wg. V standardu zimowego utrzymania dróg, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kamienna Góra nr 33/09 z dnia 28 września 2009 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz dokumentowanie wykonanych usług w formie filmu .avi, a po okresie zimowym sprzątnięcie z drogi materiału uszorstniającego.

 

Ofertę, w zaklejonej w sposób trwały kopercie oznaczonej hasłem „Przetarg - zimowe utrzymanie dróg”, należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, Al. Wojska Polskiego 10, pokój nr 201 (sekretariat) w terminie do dnia: 21 października 2013 r. do godz. 950. Decyduje data wpływu do Zamawiającego.

 

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 11.10.2013
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 11.10.2013. Wygasa 22.10.2013. Odsłon 2587, Wersja 1
Początek strony