RI.7013.6.2017. Pawilon na wodzie - remont ujęcia wody Betlejem w Krzeszowie (wygasły...)

Celem przedmiotu zamówienia jest ochrona i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego poprzez rewaloryzację stawu (ujęcia wody),
na którym posadowiony jest zabytkowy pawilon na wodzie (dom Opata) obejmującą przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych
w szczególności na płycie dennej stawu w zakresie uszczelnienia i sklejenia rys i pęknięć, naprawy betonowych komór ( ujęciowej i przelewowej)
wykonania szczelnych wyobleń i narzutu kamiennego na skarpach stawu oraz wykonanie  nowego ogrodzenia panelowego terenu
w oparciu o zatwierdzoną dokumentację budowlaną.
Termin wykonania do dnia 30.09.2017
Termin składania ofert / wniesienia wadium do dnia 29.05.2017 do godziny 09:50. Otwarcie ofert o godzinie 10:00

powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 10.05.2017
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 11.05.2017. Wygasa 31.05.2017. Odsłon 1756, Wersja 3
Początek strony