RI.7013.18.2016 Remont mostu drogowego w Janiszowie (wygasły...)

Remont mostu drogowego JNI-N/OWr/28/2008 w ciągu drogi gminnej 114869D w Janiszowie

Załączniki:
EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO.pdf
Ogloszenie BZP i tablica.pdf
Oswiadczenie 22i24_doPostepowania _mist Janiszow.pdf
Oswiadczenie 22i24_doPostepowania.doc
PRZEDMIAR ROBOT.pdf
RYS 1.pdf
RYS 2.pdf
RYS 3.pdf
RYS 4.pdf
RYS 5.pdf
RYS 6.pdf
RYS 7.pdf
siwz Instrukcja dla Wykonawcow_mostJaniszow.pdf
STWiOR_most_janiszow.pdf
wzor oferty_Zal. nr 3 Oferta.doc
wzor oferty_Zal. nr 3 Oferta.pdf
wzor_umowy_most28Janiszow.pdf
zapytanie z dnia 14122016.pdf
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 12.12.2016
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 16.12.2016. Wygasa 02.01.2017. Odsłon 60664, Wersja 7