IZP.271.2.2013 r Wykonywanie prac remontowych w ramach „zlecenia stałego” w zakresie robót budowlan (wygasły...)

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac remontowych /z wyłączeniem zadań inwestycyjnych/, wymaganych napraw w ramach właściwej eksploatacji obiektów w ciągu roku oraz usuwanie awarii w ramach zlecenia stałego,w zakresie robót budowlanych, w budynkach mieszkalnych, kulturalno-oświatowych i innych obiektach stanowiących mienie gminne. Specyfiką w/w robót jest realizowanie zleceń w różnych czasookresach, a zatem mogą wystąpić kilkumiesięczne przerwy w robotach, bądż konieczność wykonania kilku napraw jednocześnie w krótkim terminie. Bazując na danych z lat ubiegłych, zamówienia obejmują roboty remontowo-konserwacyjne w zakresie robót ogólnobudowlanych ; - wymiana pokrycia dachowego, naprawa, zabezpieczenie dachów, likwidacja przecieków , przemurowanie kominów, montowanie drzwiczek wyciorowych /według zaleceń kominiarskich/ - prace naprawczo - konserwacyjne rynien i rur spustowych, bądż ich wymiana, - naprawa, bieżąca konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej /oszklenie, drobne naprawy, wymiana zniszczonych elementów, dopasowanie skrzydeł, naprawa zamknięć, malowanie/, - remont pomieszczeń socjalnch, badż ich wykonanie w istniejących budynkach, - naprawa tynków wew. i zew., likwidacja ubytków, pęknięć, rys, - wykonanie opasek betonowych, - remonty hydroforni, usuwanie usterek, awarii, - roboty remontowo-malarskie lokali użytkowych, mieszkań i innych, - roboty naprawcze elementów konstrukcyjnych obiektu, - całkowita lub częściowa wymiana podłóg /drewniane, posadzki cementowe/, - wykonanie lub przebudowa pieców grzewczych, trzonów kuchennych, - usuwanie usterek, wykonanie innych drobnych napraw, - naprawa, wykonanie ogrodzeń oraz towarzyszące robóty ślusarsko- spawalnicze, itp.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA: do dnia 31.12.2014.

 

Termin składania ofert:

09.01.2014 godzina 09:50,

miejsce: Urząd Gminy Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego 10 58-400 Kamienna Góra.

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 17.12.2013
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 17.12.2013. Wygasa 10.01.2014. Odsłon 3518, Wersja 2
Początek strony