IZP. 2222-5/10 Budowa Parkingu wraz z mała architekturą w Krzeszowie (wygasły...)

 

Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje budowę parkingu wraz z małą architekturą przy ulicy M. Wilmanna w Krzeszowie.

W ramach inwestycji wykonane zostaną roboty drogowe obejmujące wykonanie konstrukcji nawierzchni parkingu, ciągu pieszojezdnego, chodników wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych Powstanie parking na 22 samochody osobowe i 9 autobusów oraz przy ciągu pieszojezdnym dodatkowo 22-u stanowiska postojowe na samochody osobowe. Nawierzchnie jezdni i chodników wykonane będą z kostki betonowej graficznie zróżnicowanej nadając otoczeniu parkingu charakter bulwarowo-spacerowy.

Zakres uwzględnia ponadto wykonanie odwodnienia, oświetlenia, zieleń i małą architekturę oraz docelową organizację ruchu.

Termin składania ofert upływa dnia 08/12/2010 roku o godzinie  09:50
Wadium przetargowe 10 000,00 PLN ( dziesięć tysięcy złotych)
Termin wykonania: do dnia 15 sierpnia 2011 roku

Kamienna Góra, dnia 23/11/2010 r.

Z uwagi na brak możliwości edytowania dokumentu ( plik OPIS_pw_MAŁA_ARCH_ZIELEŃ.pdf)  Zamawiający zamieszcza ponownie opis do PT zagospodarowania terenu  dotyczący zieleni.

Kamienna Góra, dnia 23/11/2010 r. ( wersja 3)

Zamawiający publikuje treść  zapytania dotyczącego słupów oświetleniowych wraz z udzieloną odpowiedzią.

Kamienna Góra, dnia 24/11/2010 r. ( wersja 4)

Zamawiający publikuje treść  zapytania dotyczącego sposobu postępowania z materiałem z rozbiórki.

Kamienna Góra, dnia 29/11/2010 r.

Zamawiający publikuje treść  zapytania dotyczącego sposobu ogrodzenie i wzoru śmietników .


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 17.11.2010
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 17.11.2010. Wygasa 08.12.2010. Odsłon 11192, Wersja 6
Początek strony