ZOPO.D.361-8/2011 Usługi edukacyjne (wygasły...)

 Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne polegające na prowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowie z siedzibą przy ul. Betlejemskiej 1 ; 58-400 Kamienna Góra, w ramach projektu „Lepszy start – lepsze jutro” (beneficjent: Gmina Kamienna Góra, miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Publicznych w Krzeszowie) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych.

 powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 02.11.2011
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 02.11.2011. Wygasa 23.11.2011. Odsłon 8739, Wersja 6
Początek strony