RI.7013.2.2016 Oświetlenie drogowe -dr.wjewódzka Leszczyniec (wygasły...)

Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 w miejscowości Leszczyniec.
Kamienna Góra, dnia 12.04.2016
Zamawiajacy koryguje omyłke pisarską danych adresowych poczty elektronicznej do osoby do kontaktu
Grzegorz Jakóbczyk tel.: 75-610-62-95   fax. 075-744 28 57
e-mail: grzegorz.jakobczyk@gminakg.pl
Kamienna Góra, dnia 14.04.2016
Zamawiający publikuje treść skierowanego zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.
Kamienna Góra, dnia 28.04.2016
Zamawiający publikuje treść odpowiedzi na 2 skierowane do zamawiajacego zapytaniapowrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 12.04.2016
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 28.04.2016. Wygasa 05.05.2016. Odsłon 3160, Wersja 4
Początek strony