RI.7013.2.2016 Oświetlenie drogowe -dr.wjewódzka Leszczyniec (wygasły...)

Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 w miejscowości Leszczyniec.
Kamienna Góra, dnia 12.04.2016
Zamawiajacy koryguje omyłke pisarską danych adresowych poczty elektronicznej do osoby do kontaktu
Grzegorz Jakóbczyk tel.: 75-610-62-95   fax. 075-744 28 57
e-mail: grzegorz.jakobczyk@gminakg.pl
Kamienna Góra, dnia 14.04.2016
Zamawiający publikuje treść skierowanego zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.
Kamienna Góra, dnia 28.04.2016
Zamawiający publikuje treść odpowiedzi na 2 skierowane do zamawiajacego zapytania
Załączniki:
Formularze_ oswietlenie.pdf
Instrukcja_SIWZ_oswietlenie.pdf
Istotne postanowienia umowy.pdf
Karta Gwarancyjna_rekojmia.pdf
ogloszenie o zamowieniu BZP i Tablica.pdf
Projekt_ osw_spakowany.zip
zapytanie nr 2 z dnia 27 kwietnia
zapytanie nr 3 z dnia 27 kwietnia
str_tytulowa_SIWZ.pdf
wzor gwarancji_nalezytego_wykon.pdf
Wzor_Oferta_Wykonawcy.pdf
zapytanie z dnia 13042016.pdf
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 12.04.2016
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 28.04.2016. Wygasa 05.05.2016. Odsłon 62072, Wersja 4