IZP.2222-3/09 Rozbudowa pomieszceń edukacyjnych Szkoły i Przedszkola w Krzeszowie (wygasły...)

Podstawowy zakres zamówienia obejmuje dobudowę do istniejącego budynku szkolnej sali gimnastycznej Przedszkola oraz zmian sposobu użytkowania istniejącego garażu na potrzeby zaplecza biurowo-sanitarnego przedszkola. Na I piętrze nadbudowywanej części garażu zaprojektowano dwa niezależne pomieszczenia (salkę zajęć korekcyjnych oraz pomieszczenie magazynowe) dostępne z korytarza, przynależne do pomieszczeń szkoły.
Powierzchnia zabudowy – 130,2 m2
Powierzchnia użytkowa obiektu - 270,63 m2
Kubatura – 1057,87 m3

Termin wykonania do dnia 15-12-2010 r
Termin Składania ofert do dnia 21-08-2009r do godziny 10:45
Wadium przetargowe : 10 000,00 zł
powrót...
Informacja wytworzona przez G. Jakóbczyk dnia 31.07.2009
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 31.07.2009. Wygasa 21.08.2009. Odsłon 3572, Wersja 2
Początek strony