IZP.7013.16.2014 Nadzór techniczny i pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (wygasły...)

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru technicznego oraz nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji dotyczącej  rozbudowy ZSP w Pisarzowicach o pomieszczenia przedszkola i stołówki szkolnej z zagospodarowaniem i infrastrukturą na działkach nr 543, 545, 546, i 528
Roboty budowlane objęte nadzorem  realizowane będą w oparciu o :
a) Projekt budowlany – załącznik do decyzji pozwolenia na budowę Nr 35/14 z dnia 4 marca 2014 roku na rozbudowę ZSP w Pisarzowicach o pomieszczenia przedszkola i stołówki szkolnej z zagospodarowaniem i infrastrukturą na działkach nr 543, 545, 546, i 528.
b) projekty wykonawcze opracowane przez Biuro Projektowe – Wycena Nieruchomości, Opinie, Projektowanie, Nadzory,  58-560 Jelenia Góra ul. Spacerowa 12,
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót poszczególnych branż  zawierające zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli i odbioru robót określonych w projekcie oraz rodzaj i ilości wyposażenia.
 

Dokumentacja projektowa dostępna w archiwum przetargu na wykonanie Rozbudowy ZSP w Pisarzowicach o pomieszczenia przedszkola i stołówki Szkolenj


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 02.09.2014
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 02.09.2014. Wygasa 16.09.2014. Odsłon 3147, Wersja 2
Początek strony