RI.271.1.2016 Zakup samochodu dla OSp Ogorzelec (wygasły...)

Zakup Lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 AWD dla OPS Ogorzelec - rok produkcji 2016

Kamienna Góra, dnia 12.09.2016 roku
Zamawiający publukuje treść zapytań z dnia 12.09.2016 roku wraz z udzieloną odpowiedzią.
Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert został wydłużony i upływa z dniem 19.09.2016roku o godzinie 10:50
Kamienna Góra, dnia 13.09.2016 roku
Zamawiający publukuje treść zapytań z dnia 13.09.2016 roku wraz z udzieloną odpowiedzią oraz informcją o zmianie treści ogloszenia o zamówieniu. Zmiany wynikające ze zmiany treści ogłoszenia zostały uwzględnione w dokumentach przetargowych.


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 02.09.2016
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 13.09.2016. Wygasa 30.09.2016. Odsłon 2225, Wersja 3
Początek strony