KR.7026.2.1.2014 Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Kamienna Góra (wygasły...)

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i zabudowie wielorodzinnej, a także uzupełnienia w formie użyczenia na czas trwania umowy brakujących pojemników na odpady zmieszane oraz uzupełnienia w razie potrzeby pojemników na odpady segregowane oraz odbiór selektywnie zbieranych odpadów komunalnych. 

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2016 r.

Kamienna Góra, dnia 20.08.2014 r.

Zamawiający publikuje treść skierowanego zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 11.08.2014
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 11.08.2014. Wygasa 01.09.2014. Odsłon 3127, Wersja 2
Początek strony