IZP.713.2.2011 Przebudowa drogi w Ogorzelcu oraz remont drogi gminnej nr 114927D w Dębrzniku (wygasły...)

Zakres robót obejmuje wykonanie:

A) w Ogorzelcu

- nawierzchni asfaltowej gr. 8 cm na całej powierzchni jezdni,

- podbudowy wyrównawczej o gr. 15cm,

- koryta ściekowego betonowego wzdłuż jezdni po lewej stronie w celu odwodnienia drogi,

- koryta ściekowego z kostki granitowej na wjazdach.

B) w Dębrzniku

- robót pomiarowych

- koryta pod nawierzchnię na poszerzeniach drogi oraz na zjazdach

z wyprofilowaniem i zagęszczeniem dna koryta wg rysunku nr 2 przy zachowaniu minimalnej

szerokości jezdni 3.5m

- podbudowy na poszerzeniach drogi i zjazdach

- wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną dla uzyskania

regularnego spadku nawierzchni w przekroju podłużnym i poprzecznym oraz wypełnieniu rys,

nierówności i ubytków

- warstwy ścieralnej grubości 5 cm z mieszanki mineralno asfaltowej

Termin składania ofert upływa dnia 10 maja 2011 roku o godzinie 9:50

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 21.04.2011
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 21.04.2011. Wygasa 10.05.2011. Odsłon 5637, Wersja 3
Początek strony