IZP. 042.11.2012 Przebudowa węzła sanitarnego w budynku WDK w Pisarzowicach (wygasły...)

Przebudowa węzła sanitarnego w budynku WDK w Pisarzowicach

 

Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje:

1. Roboty budowlane:

- rozbiórka istniejących schodów wewnętrznych.

- rozbiórka istniejących ścianek działowych.

- rozbiórka posadzek.

- naprawa spękań ścian.

- odbicie starych tynków.

- docieplenie sufitu i ścian.

- wykonanie nowych ścianek działowych.

- wykonanie nowych warstw podposadzkowych.

- wykonanie nowych tynków.

- wykonanie sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych.

- wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych.

- wykonanie okładzin posadzek z płytek GRES.

- malowanie ścian i sufitów.

2. Roboty instalacji sanitarnych:

- demontaż starych instalacji.

- wykonanie nowej instalacji wodnej.

- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej.

- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania.

- wykonanie instalacji wentylacyjnej.

- montaż armatury sanitarnej.

3. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej.

4. Montaż wyposażenia.

 

Wykonawca wniesie wadium w wysokości

2 000,00 PLN (dwa tysiące złotych) w terminie do dnia 18/ 06 / 2012 r. do godz. 09 : 50

 

Zamawiający musi otrzymać oferty na podany adres: Urząd Gminy Kamienna Góra, ulica Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra, w terminie do dnia 18 / 06 / 2012r. do godz. 09 :50. Oferty składane osobiście należy złożyć w pokoju nr 201 (sekretariat).

 

 

 

 Załączniki:
a-01 rzut toalet.pdf
a-02 elementy wyposazenia-model.pdf
a-03 aranzacja kolorystyczna.pdf
e-01schemat instalacji oswietlenia i gniazd toalet.pdf
instrukcja_formularze.pdf
k-01 ocena techniczna.pdf
k-02 elementy konstrukcyjne.pdf
oferta_wykonawcy.pdf
ogloszenie_bzpitablica ogloszen.pdf
opis-projekt wnozzza sanitarnego w budynku wdk w pisarzowicach.pdf
pisarzowice_instrukcja_siwz.pdf
pisarzowice_postanowienia_umowy.pdf
pisarzowice_strona_tytulowa_siwz.pdf
pisarzowice_wdk_saniariaty_specyfikacja_ogolna.pdf
pisarzowice_wdk_sanitariaty_specyfikacja_budowlana.pdf
pisarzowice_wdk_sanitariaty_specyfikacja_elektryczna.pdf
s-01 wod-kan.pdf
sst -sanit-pisarzowice-sanitarne.pdf
wc_pisarzowice_przedmiar_robot.pdf
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 01.06.2012
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 01.06.2012. Wygasa 19.06.2012. Odsłon 61964, Wersja 2