RI.7031.3.2017. Zimowe utrzymanie dróg gminy Kamienna Góra w sezonie zimowym 2017/2018

Przedmiotem zamówienia są usługi zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy Kamienna Góra w sezonie zimowym 2017/2018. Zakres usług obejmuje odśnieżanie i/lub posypywanie dróg na odcinkach decydujących o płynności ruchu w sposób pozwalający na spełnienie wymogów co najmniej V standardu zimowego utrzymania dróg określonego Zarządzeniem Nr 33/09 Wójta Gminy Kamienna Góra z 28 września 2009 r. Okres świadczenia usług zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszego zamówienia ustala się od dnia 1 listopada 2017 r., do 15 maja 2018 r. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia będą świadczone w tym okresie sukcesywnie w zależności od warunków atmosferycznych i stosownie do dyspozycji (zleceń wykonania) wydawanych przez Zamawiającego.


powrót...
Informacja wytworzona przez A. Wierciński dnia 16.08.2017
Opublikowana przez A. Wierciński dnia 16.08.2017. Wygasa 29.08.2017. Odsłon 766, Wersja 1
Początek strony