IZP. 7040-6/08 Zimowe utrzymanie dróg (wygasły...)

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w zezonie 2008/2009
Zimowe utrzymanie dróg obejmuje odśnieżanie jezdni i posypywanie na odcinkach
decydujących o możliwości ruchu wg. V standardu zimowego utrzymania dróg zgodnie
z załącznikiem nr 1 zarządzenia nr 46 MTiGM z 25 października 1994 r., a po okresie
zimowym sprzątnięcie z drogi materiału uszorstniającego.
Postępowanie obejmuje utrzymanie dróg gminnych na dwóch rejonach.
REJON I obejmuje:
– drogi gminne leżące w obrębie zabudowań n/w wsi: Przedwojów, Janiszów,
Raszów, Pisarzowice, Rędziny, Czarnów, Szarocin, Leszczyniec i Ogorzelec,
– droga gminna z Pisarzowic do drogi wojewódzkiej nr 367, dł. = 1 km,
– droga gminna z Rędzin (skrzyżowanie) do Czarnowa, dł. = 4 km,
– droga gminna od drogi powiatowej nr 3485D do Nowej Białki, dł. = 1,5 km,
– droga gminna z Przedwojowa do Janiszowa, dł. = 1,5 km.
Łączna długość dróg rejonu I wynosi około 30 km.
REJON II obejmuje:
- drogi gminne leżące w obrębie zabudowań n/w wsi: Dębrznik, Ptaszków, Czadrów,
Krzeszów, Lipienica, Jawiszów, Olszyny, Krzeszówek, Gorzeszów, Dobromyśl
i Kochanów.
Łączna długość dróg rejonu II wynosi około 24 km.

TERMIN SKŁADANIA OFERT - DO DNIA 06-10-2008 ROKU GODZINA 11:50
powrót...
Informacja wytworzona przez G. Jakóbczyk dnia 24.09.2008
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 24.09.2008. Wygasa 06.10.2008. Odsłon 1876, Wersja 1
Początek strony