GOPS.Świadczenie usług asystenta rodziny (wygasły...)

 

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług asystenta rodziny dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U nr 149, poz. 887 z późn. zm.) w ramach realizowanego na terenie Gminy ( Wiejskiej ) Kamienna Góra przez GOPS projektu Zmiany zaczynam od siebie. W 2014 roku ( od miesiąca lutego ) usługą objętych zostanie, na terenie Gminy Kamienna Góra 14 rodzin Rodziny zamieszkałe są w różnych miejscowościach ( wsiach ) Gminy Kamienna Góra. Asystentowi nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania przez niego usług asystenta rodziny ani nie jest on doliczony do czasu pracy asystenta. Zamawiający nie zapewnia telefonu komórkowego asystentowi, ani zwrotu kosztów rozmów telefonicznych wykonanych w celu realizacji zamówienia.

 

Termin składania ofert:

21.01.2014 godzina 09:45, miejsce: GOPS Al. Wojska Polskiego10, 58-400 Kamienna Góra.

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 13.01.2014
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 13.01.2014. Wygasa 22.01.2014. Odsłon 4377, Wersja 3
Początek strony