IZP.2222-6/08 Szarocin -świetlica wiejska (wygasły...)

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby świetlicy wiejskiej w Szarocinie

Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowej, w układzie pompowym opartym na kotle węglowym o mocy 25 kW wraz z wykonaniem kotłowni w adaptowanym pomieszczeniu piwnicznym.
Szczegółowy zakres prac określa projekt budowlany.

Grzejniki płytowe w ilości 11 szt. dostarcza Zamawiający.

Termin Wykonania robót do dnia 15/10/2008 roku

Termin składania ofert do dnia 28/08/2008 roku do godziny 9:50powrót...
Informacja wytworzona przez G. Jakóbczyk dnia 07.08.2008
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 07.08.2008. Wygasa 28.08.2008. Odsłon 2135, Wersja 1
Początek strony