RI.7013.4.2016 (wygasły...)

Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie zadania inwestycyjnego p.n: Przebudowa drogi wewnętrznej, dz. Nr 249/1 w Kochanowie, zgodnie z Projektami Budowlanymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa w terminie określonym umową - odcinek drogi gminnej o długości ok. 160,0 mb o nawierzchni jezdni utwardzonej kostką brukową betonowa pomiędzy krawężnikami betonowymi ograniczającymi nawierzchnię jezdni o szerokości 3,0 m.


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 25.05.2016
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 25.05.2016. Wygasa 13.06.2016. Odsłon 993, Wersja 1
Początek strony