IZP.2222-1/10 Remont pomieszczeń budynku Gimnazjum Zespołu szkół publicznych w Krzeszowie (wygasły...)

Podstawowy zakres zamówienia obejmuje:

1) Demontaż i ponowny montaż grzejników.
2) Demontaż listew przyściennych drewnianych.
3) Zerwanie wykładzin podłogowych z PCV.
4) Rozebranie posadzek z płytek lastryko.
5) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej.
6) Wykonanie warstwy wyrównawczej podposadzkowej z zaprawy cementowej.
7) Wykonanie wylewki podposadzkowej samopoziomującej.
8) Montaż posadzki z wykładziny z PCV.
9) Wykonanie izolacji akustycznej stropów w klasach na parterze.
10) Wykonanie okładzin stropów z płyt gipsowo-kartonowych.
11) Odbicie starych tynków.
12) Wykonanie nowych tynków zwykłych i renowacyjnych.
13) Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach.
14) Malowanie sufitów farbą emulsyjną akrylową.
15) Malowanie ścian farbami silikatowymi.
16) Malowanie lamperii farbą natryskową.
17) Demontaż i ponowny montaż drewnianych narożników ochronnych ścian przy drzwiach
wejściowych do klas oraz listew ochronnych na ścianach.
18) Wymiana stolarki drzwiowej.
19) Malowanie rurek instalacji centralnego ogrzewania.
20) Wymiana kratek wentylacyjnych.
21) Wykonanie tynku mozajkowego.

Szczegółowy zakres zawiera przedmiar robót

Termin realizacji zamówienia 04/05/2010 - 13/08/2010

Termin składania ofert do dnia 30/03/2010 roku do godziny 10:45

Otwarcie ofert dnia 30/03/2010 o godzinie 11:00

 Załączniki:
SIWZ instrukcja dla Wykonawców
Przedmiar
Formularze
Oferta
STWiOR ogólna
STWiOR szczegółowa
Przedmiar str.tytułowa
strona tytułowa
Informacja wytworzona przez G. Jakóbczyk dnia 05.03.2010
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 05.03.2010. Wygasa 30.03.2010. Odsłon 62067, Wersja 1