IZP.042.17.2011 Remont drogi wewnętrznej działka nr 308/4 w Ptaszkowie (wygasły...)

Podstawowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie drogi o dług. 151,00 mb

Zakres robót obejmuje:
1.    Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej w początkowym odcinku wraz z wywozem destruktu na składowisko Wykonawcy
2.    Korytowanie całego odcinka drogi oraz korytowanie pod ściek z kostki granitowej  
3.    Wykonanie stabilizacji cementem gruntu gr. 15 cm. Stabilizację Rm 2,5 MPa należy dowieźć z wytwórni. Na wykonanej stabilizacji wymagane jest osiągnięcie wtórnego modułu odkształcenia nie mniejszego niż 100 MPa.
4.    Wykonanie  podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm. Na wykonanej podbudowie wymagane jest osiągnięcie wtórnego modułu odkształcenia nie mniejszego niż 140 MPa
5.    Ułożenie  rynsztoku z kostki granitowej na ławie betonowej.
6.    Ułożenie krawężnika na ławie betonowej
7.    Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o grubości 5 cm. Warstwę wiążącą należy ułożyć na podłożu skropionym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 czystego asfaltu. Przed skropieniem warstwa podbudowy winna być dokładnie oczyszczona z resztek błota i kurzu.
8.    Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o grubości 4 cm. Warstwę ścieralną należy ułożyć na podłożu skropionym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 czystego asfaltu. Przed skropieniem warstwa wyrównawcza winna być dokładnie oczyszczona z resztek błota i kurzu.
9.    Profilacja wraz z zagęszczeniem pobocza na całej długości projektowanego odcinka.
10.    Ścinanie i uzupełnianie poboczy wzdłuż krawędzi jezdni.
11.    Wykonanie pobocza z niesortu kamiennego.

Termin wykonania do dnia 31 października 2011 roku

Termin składania ofert do dnia 11/08/2011 roku do godziny 9:45


 

 


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 27.07.2011
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 27.07.2011. Wygasa 11.08.2011. Odsłon 2124, Wersja 1
Początek strony