RI.131.1.2017 Zakup informatycznej infrastruktury sprzętowej w ramach projektu pn.: »E-gmina – rozwó (wygasły...)

Zakup informatycznej infrastruktury sprzętowej w ramach projektu pn.: »E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Kamienna Góra«

Termin składania ofert upływa dnia 02.10.2017 roku o godzinie 09:50

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Nazwa projektu lub programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW. Projekt „E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Kamienna Góra«

Kamienna Góra, dnia 22.09.2017 r.
Zamawiający publikuje treść zapytania z dnia 21.09.2017 roku wraz z udzieloną odpowiedzią.

Kamiemma Góra, dnia 27.09.2017
Zamawiajacy publikuje treść zapytań z dnia 25 oraz 26.09.2017 roku wraz z udzielonymi odpowiedziami.
Jednocześnie zamawiajacy informuje, że zmodyfikowała załacznik nr 1 do siwz - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Z uwagi na wprowadzone zmiany w zapisach załacznika nr 1 zamawiajacy wydłużyl termin składania ofert- nowy termin skladania ofert upływa dnia 04.10.2017 roku o godzinie 09:50
Treśc ogłoszenia o zmianie ogłoszenia Zamawiajaący opublikowała w BZP i zamieszcza na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń.

Kamiemma Góra, dnia 29.09.2017
Zamawiajacy publikuje treść kolejnego zapytania z dnia 28.09.2017 roku wraz z udzieloną odpowiedzią.
Jednocześnie zamawiajacy informuje, że zmodyfikowała załacznik nr 1 do siwz - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Z uwagi na wprowadzone zmiany w zapisach załacznika nr 1 zamawiajacy wydłużyl ponownie termin składania ofert- nowy termin skladania ofert upływa dnia 06.10.2017 roku o godzinie 09:50
Treśc ogłoszenia o zmianie ogłoszenia Zamawiajaący opublikowała w BZP i zamieszcza na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń.
powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 20.09.2017
Opublikowana przez A. Wierciński dnia 20.10.2017. Wygasa 11.10.2017. Odsłon 3009, Wersja 7
Początek strony