RI.131.1.2017 Zakup informatycznej infrastruktury sprzętowej w ramach projektu pn.: »E-gmina – rozwó (wygasły...)

Zakup informatycznej infrastruktury sprzętowej w ramach projektu pn.: »E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Kamienna Góra«

Termin składania ofert upływa dnia 02.10.2017 roku o godzinie 09:50

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Nazwa projektu lub programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW. Projekt „E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Kamienna Góra«

Kamienna Góra, dnia 22.09.2017 r.
Zamawiający publikuje treść zapytania z dnia 21.09.2017 roku wraz z udzieloną odpowiedzią.

Kamiemma Góra, dnia 27.09.2017
Zamawiajacy publikuje treść zapytań z dnia 25 oraz 26.09.2017 roku wraz z udzielonymi odpowiedziami.
Jednocześnie zamawiajacy informuje, że zmodyfikowała załacznik nr 1 do siwz - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Z uwagi na wprowadzone zmiany w zapisach załacznika nr 1 zamawiajacy wydłużyl termin składania ofert- nowy termin skladania ofert upływa dnia 04.10.2017 roku o godzinie 09:50
Treśc ogłoszenia o zmianie ogłoszenia Zamawiajaący opublikowała w BZP i zamieszcza na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń.

Kamiemma Góra, dnia 29.09.2017
Zamawiajacy publikuje treść kolejnego zapytania z dnia 28.09.2017 roku wraz z udzieloną odpowiedzią.
Jednocześnie zamawiajacy informuje, że zmodyfikowała załacznik nr 1 do siwz - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Z uwagi na wprowadzone zmiany w zapisach załacznika nr 1 zamawiajacy wydłużyl ponownie termin składania ofert- nowy termin skladania ofert upływa dnia 06.10.2017 roku o godzinie 09:50
Treśc ogłoszenia o zmianie ogłoszenia Zamawiajaący opublikowała w BZP i zamieszcza na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń.

Załączniki:
Istotne Postanowienia umowy _zal nr 4 zakup sprzetu E gmina.pdf
odpowiedz na zapytanie z dnia 21-09-2017.pdf
odpowiedz na zapytanie z dnia 25-09-2017.pdf
odpowiedz na zapytanie z dnia 26-09-2017.pdf
odpowiedz na zapytanie z dnia 28-09-2017.pdf
ogloszenie o zamowieniu BZP i tablica ogloszenUG.pdf
ogloszenie o zmianie ogloszenia _ termin.pdf
ogloszenie o zmianie ogloszenia- termin do 06102017.pdf
OPZ_zal nr 1 modyfikacja 29-09-2017.pdf
Oswiadczenie _zal nr 3 zakup sprzetu E gmina.pdf
Oswiadczenie _zal nr 3 — do edycji.doc
siwz_e-uslugi_ zakupy_ instrukcja dla Wykonawcow.pdf
Szczegolowy OPZ_ zal nr 1 zakup inf sprzetowej - Modyfikcja27092017 .pdf
Szczegolowy OPZ_zal nr 1 zakup informatycznej inf sprzetowej E gmina.pdf
wzor oferty_zal nr 2 _ zakup sprzetu E gmina.pdf
wzor oferty_zal nr 2.doc
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 20.09.2017
Opublikowana przez A. Wierciński dnia 20.10.2017. Wygasa 11.10.2017. Odsłon 62043, Wersja 7