RI.7013.2.1.2018 Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzeszowie (wygasły...)

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzeszowie w formule zaprojektuj i wybuduj (2 postępowanie).
Termin wykonania do dnia 14-06-2019 roku
Termin składania ofert upływa dnia 16.03.2016 roku
Kamienna Góra, dnia 02.03.2018
Zamawiający publikuje treść zapytania z dnia 01.03.2018 wraz z udzieloną odpowiedzią.
Kamienna Góra, dnia 14.03.2018
Zamawiający publikuje treść zapytania z dnia 14.03.2018 wraz z udzieloną odpowiedzią.

Załączniki:
Instrukcja_siwz_dla Wykonawcow_ZiW .pdf
Koncepcja OS Krzeszow_wersjaz Dokumentami.pdf
Ogloszenie nr 523258 BIP i tablica ogloszen.pdf
Oswiadczenie do postepowania - zal 2 — do edycji.doc
Oswiadczenie do postepowania - zal 2_oczyszczalnia 2.pdf
PFU OS Krzeszow_wersja_zDokumentami.pdf
wzor oferty - zal 1 oczyszczalnia.pdf
wzor oferty - zal 1 — do edycji.doc
zal nr 3 istotne postanowienia_umowy_Oczyszcalnia Krzeszow — zmiana01032018.pdf
zapytanie z dnia 01.03.2018.pdf
zapytanie z dnia 14.03.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 26.02.2018
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 14.03.2018. Wygasa 19.03.2018. Odsłon 62067, Wersja 3