Przebudowa drogi gminnej nr 114914D, km 0+000 ÷ 0+557 w Raszowie (intensywne opady deszczu czerwiec (wygasły...)

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (drogowe) w ramach zdania „Przebudowa drogi gminnej nr 114914D, km 0+000 ÷ 0+557 w Raszowie (intensywne opady deszczu czerwiec 2013r)”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany i wykonawczy opracowany przez projektanta – mgr inż. Małgorzatę Staręgę (uprawnienia nr ewid. 266/DOŚ/13) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (zwane „STWiOR”) zawierające zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli i odbioru robót określonych w projekcie.

Termin wykonania zamówienia: do 17.11.2017 r.


powrót...
Informacja wytworzona przez A. Wierciński dnia 09.08.2017
Opublikowana przez A. Wierciński dnia 09.08.2017. Wygasa 30.08.2017. Odsłon 1219, Wersja 2
Początek strony