IZP.7040-3/07 ZUD (wygasły...)

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2007/2008 obejmujące odśnieżanie jezdni i posypywanie na odcinkach decydujących o możliwości ruchu w/g V standardu zimowego utrzymania dróg, a po okresie zimowym sprzątnięcie z pasa drogowego materiału uszorstniającego.
TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 2/10/2007 ROKU DO GODZ.9:50


Załączniki:
wzór oferty
projekt umowy rejon 1
projekt umowy rejon 2
SIWZ
Informacja wytworzona przez G. Jakóbczyk dnia 20.09.2007
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 20.09.2007. Wygasa 03.10.2007. Odsłon 62067, Wersja 1