IZP. Remont połączony z modernizacją ciągów komunikacyjnych w obiektach szkolnych w Krzeszowie (wygasły...)

Remont połączony z modernizacją ciągów komunikacyjnych w obiektach szkolnych w Krzeszowie

Podstawowy zakres zamówienia obejmuje :

A) Etap I

- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z rozdzielniami na poszczególnych kondygnacjach

    (Pozwolenie na budowę – przedmiar roboty elektryczne)

- Remont ciągów komunikacyjnych na poziomie piwnic  (suterena szkoła – przedmiar elem. 2)

- Remont ciągów komunikacyjnych parteru i pietra (korytarz parter i piętro – przedmiar elem. 4 i 5)

- Wymianę instalacji wodnej  (wymiana instalacji p.poż. – przedmiar elem. 8)

B) Etap II

- Remont schodów zewnętrznych (schody zewnętrzne – przedmiar elem.1)

- Remont klatki schodowej (klatka schodowa główna – przedmiar elem. 6 )

C) Etap III

- Remont klatki schodowej (klatka schodowa boczna – przedmiar elem. 7 )

D) Etap IV

- Remont ciągów komunikacyjnych w gimnazjum (korytarz gimnazjum i łącznik – przedmiar elem. 3)

 

Termin wykonania zamówienia :

A) Etap I

- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z rozdzielniami na poszczególnych kondygnacjach

    (Pozwolenie na budowę)

- Remont ciągów komunikacyjnych na poziomie piwnic  (suterena szkoła – przedmiar elem. 2)

- Remont ciągów komunikacyjnych parteru i pietra (korytarz parter i piętro – przedmiar elem. 4 i 5)

- Wymianę instalacji wodnej  (wymiana instalacji p.poż. – przedmiar elem. 8)

 max. do dnia  30/08/2011r.

 

B) Etap II

- Remont schodów zewnętrznych (schody zewnętrzne – przedmiar elem.1)

- Remont klatki schodowej (klatka schodowa główna – przedmiar elem. 6 )

max. do dnia  30/09/2011r.

 

C) Etap III

- Remont klatki schodowej (klatka schodowa boczna – przedmiar elem. 7 )

max. do dnia  31/10/2011r.

 

D) Etap IV

- Remont ciągów komunikacyjnych w gimnazjum (korytarz gimnazjum i łącznik – przedmiar elem. 3)

max. w okresie 16/01/2012 r. do dnia  29/01/2012 r. (ferie zimowe)

 

W pierwszej kolejności Wykonawca rozpoczyna i realizuje prace na I etapie.

Realizacja prac II, III i IV etapu uzależniona jest od stanu zaawansowania prac na etapie I oraz rękojmi zakończenia  prac, gwarantujących funkcjonowanie szkoły w roku szkolnym.

Wykonanie etapów może zostać zrealizowane w terminach wcześniejszych.

Cały zakres przedmiotu zamówienia może również zostać zrealizowany w terminie do dnia 30/08/2011roku.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA DNIA 

27 / 06 / 2011r. do godz. 13 : 50.  Oferty składane osobiście należy złożyć w pokoju nr 201 (sekretariat).

 

 

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 09.06.2011
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 09.06.2011. Wygasa 27.06.2011. Odsłon 2150, Wersja 1
Początek strony