MOSiR.341-8/07 Roboty stałe (wygasły...)

WYKONANIE NIEPRZEWIDZIANYCH PRAC REMONTOWYCH, WYMAGANYCH
NAPRAW ORAZ USUWANIE AWARII W OBIEKTACH GMINNYCH W RAMACH
„ZLECENIA STAŁEGO” NA ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

REALIZACJA 2008-2009

TERMIN SKŁADANIA OFERT
03.01.2008 r . do godz. 9:50

Załączniki:
Specyfikacja - Instrukcja dla wykonawców
Informacja wytworzona przez G. Jakóbczyk dnia 10.12.2007
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 10.12.2007. Wygasa 10.01.2008. Odsłon 60669, Wersja 1