IZP.5540-9/09 Projekt Budowlany (wygasły...)

Zadanie „Budowa parkingu wraz z małą infrastrukturą w Krzeszowie” jest częścią dużego projektu pn. „Południowo-Zachodni Szlak Cystersów” , który obejmuje swym zasięgiem cztery województwa. Sporządzona dokumentacja będzie załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

Zakres obejmuje wukonanie projektu na budowę parkingu wraz z małą architekturą w Krzeszowie w granicach działek geodezyjnych nr 650/14; 650/11; 648; 81/2; 81/1 wraz z oświetleniem zewnętrznym i remontem kanalizacji deszczowej.
Na działce nr 650/14 należy zaprojektować miejsca postojowe (około 10 miejsc dla autobusów i około 26 miejsc dla samochodów osobowych), a na pozostałej części działki 650/14 przewidzieć teren zielone, chodniki, ławki. Na działce nr 650/11 zaprojektować ciąg pieszo-jezdny z dojściem przez działkę 650/14 do ul. Betlejemskiej. Wzdłuż ul. Betlejemskiej (droga powiatowa) przewidzieć chodnik dla pieszych.
Wzdłuż działki 650/11 zlokalizować oświetlenie parkingu (około 5-6 punktów świetlnych) włączonych do istniejącego punktu zapalania.
Zamawiający proponuje nawierzchnie utwardzone wykonać z kostki betonowej. Wodę z nawierzchni utwardzonych odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej. W wycenie robót przewidzieć odmulenie i czyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej.

TERMIN SKŁĄDANIA OFERT DO DNIA 6 LIPCA 2009 ROKU DO GODZ.10:50

WADIUM PRZETARGOWE 2 000,00 ZŁ ( DWA TYSIĄCE ZŁ )
powrót...
Informacja wytworzona przez G. Jakóbczyk dnia 23.06.2009
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 23.06.2009. Wygasa 06.07.2009. Odsłon 3255, Wersja 2
Początek strony