IZP.042.12.2012 Budowa świetlicy wiejskiej w Jawiszowie wraz z infrastruktura techniczną (wygasły...)

Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 53 we wsi Jawiszów gm. Kamienna Góra. Budynek zaprojektowano jako wolnostojący, parterowy, bez podpiwniczenia- powierzchnia uzytkowa budynku 121,04 m2. Ściany konstrukcyjne nadziemia murowane z bloczków betonu komórkowego gr. 24 cm. Ściany zewnętrzne ocieplane styropianem EPS gr. 20 cm. Dach o konstrukcji drewnianej (wiązary dachowe) pokryty blachodachówką. Stolarka zewnętrzna z PCV. Kolorystyka wewnętrzna pomieszczeń zgodna z aranżacją części graficznej projektu.

 

Termin wykonania zamówienia : max. do 31 grudnia 2013 rok.

 

Wykonawca wniesie wadium w wysokości 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 11/09/2012 r. do godz. 09 : 50

 

Zamawiający musi otrzymać oferty na podany adres: Urząd Gminy Kamienna Góra, ulica Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra, w terminie do dnia 11/09/2012 r. do godz.  09:50. Oferty składane osobiście należy złożyć w pokoju nr 201 (sekretariat).

Kamienna Góra, dnia 31/08/2012

Zamawiający zmodyfikował siwz poprawiając oczywistą omyłkę pisarską dotyczącą uprawnień Kierownika Budowy.

 

Wykonawca musi dysponować osobą, która będzie pełnić obowiązki kierownika budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Kamienna Góra, dnia 07/09/2012

Zamawiający publikuje dodatkowo część opisową cz. sanitarnej  projektu budowlanego.

 

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 21.08.2012
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 21.08.2012. Wygasa 11.09.2012. Odsłon 6036, Wersja 3
Początek strony