KR.7026.2.6.2013 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamienna Góra (wygasły...)

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamienna Góra

 

 

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i zabudowie wielorodzinnej, a także uzupełnienia w formie dzierżawy, użyczenia lub innej formy przekazania na czas trwania umowy brakujących pojemników na odpady zmieszane oraz uzupełnienia w razie potrzeby pojemników na odpady segregowane oraz odbiór selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.

 

Kamienna Góra, dnia 03/06/2013

Zamawiający publikuje treść skierowanego zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.


powrót...
Informacja wytworzona przez Jakóbczyk Grzegorz dnia 23.05.2013
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 23.05.2013. Wygasa 11.06.2013. Odsłon 4041, Wersja 2
Początek strony