IZP. 2222-2/10 Zwodociągowanie wsi Ogorzelec w oparciu o istniejące ujęcie wody KROKUS (wygasły...)

Gmina Kamienna Góra ogłasza przetarg na zwodociagowanie wsi Ogorzelec w oparciu o istniejące ujęcie wody KROKUS

Przedmiotem zamówienia - inwestycji jest:
1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ogorzelec wraz z przyłączami do posesji z włączeniem budowanej sieci do sieci wodociągowej Leszczyniec–Szarocin, celem awaryjnego zasilania tej sieci z ujęcia i SUW w Ogorzelcu.
2.  Remont istniejącego ujęcia wody i budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z obiektami towarzyszącymi.

W zakres rzeczowy inwestycji wchodzi  :
a)  sieć wodociągowa długości   L= 4 954,50 m rur 90 PE 100SDR17 (PN10)   
b)  przyłącza  wodociągowe  w ilości n=~64szt.
c)  budynek technologiczny SUW o powierzchni zabudowy  96,2 m (cz. budowlana – budynek, cz. instalacyjna, cz. technologiczna – zainstalowanie urządzeń technologicznych i rurociągów, cz. elektryczna wraz z instalacją alarmową i wizualizacją pracy SUW)
d)  rurociągi (sieci międzyobiektowe) – sieć wody surowej, woda surowa - tłoczenie do zbiornika wody czystej - woda uzdatniona,
e) budowa obiektów towarzyszących ( odstojnika popłuczyn, zbiornika wody czystej, neutralizatora,   rurociągów wewnętrznych, sieci elektrycznych i sterujących, rezerwowego źródła zasilania ogrodzenia ujęcia wody  oraz terenu stacji,)
f) droga na terenie SUW
g) remont ujęcia wody,

KOD CPV 45.00.00.00-7
  45.10.00.00-8
  45.30.00.00-0

Iwestycja współfinansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki  i Ludności  Wiejskiej” oraz z budżetu Gminy Kamienna Góra.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

Termin składania ofert upływa dnia  28/05/2010 o godzinie 09:50

Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia określone są w dokumentacji przetargowej - SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarami  można pobrać tutaj .

 

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 10.05.2010
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 10.05.2010. Wygasa 28.05.2010. Odsłon 5787, Wersja 3
Początek strony