IZP.5541-13/08 Remont drogi w Rędzinach (wygasły...)

Wykonanie remontu drogi gminnej w Rędzinach .
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie remontu odcinka drogi na długości 2342 mb w tym:
remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej, grubość po zagęszczeniu 5 cm – 2 200,00 m2,
remont nawierzchni z wymianą podbudowy i stabilizacją podłoża cementem, łączna grubość warstw 47 cm (20+20+7) – 1 000,00 m2,
odmulenie i oczyszczenie rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30 cm – 600,00 m2,
ścinanie poboczy grubości 15 cm – 800,00 m2,
uzupełnienie poboczy niesortem kamiennym, grubość po zagęszczeniu 5 cm – 210,00 m2.

Wadium 3000,00 PLN

Termin wykonania do 3 miesięcy po podpisaniu umowy.

Termin składania ofert do dnia 26-08-2008 roku do godziny 9:50
powrót...
Informacja wytworzona przez G. Jakóbczyk dnia 05.08.2008
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 05.08.2008. Wygasa 26.08.2008. Odsłon 1896, Wersja 1
Początek strony