IZP. 2231-4/08 Remont studni kanalizacyjnych we wsi Ptaszków (wygasły...)

Remont studni kanalizacyjnych we wsi Ptaszków
Zaprojektowano remont istniejących studni kanalizacyjnych wykonanych z kręgów betonowych średnicy wewnętrznej 1200 mm, polegający na umieszczeniu w ich wnętrzu dodatkowej studni z tworzywa oraz połączeniu jej z istniejącymi kanałami i przykanalikami za pomocą kształtek z PVC (mufy, kolana, wkładki „in situ”).
Projektuje się zastosowanie systemowych studni - kinet z PP DN400 system Wavin lub inny.
Montaż wykonać poprzez rozkucie istniejącego dna studni i kinety wykonanej z betonu oraz połączenie kinet wykonanych z PP z rurociągami z PVC za pomocą systemowych kształtek z PVC (sztucery, mufy, kolana i łuki).
Połączenie kanałów dopływowych z rurociągiem odpływowym wykonane zostanie w poziomie dna studni.
Podstawę studni z PP – tzw. kinetę posadowić na warstwie zagęszczonej pospółki.
Do osadzonej w dnie kinety, dołączyć rurę trzonową z PP lub PVC DN400 – połączenie na systemową uszczelkę gumową.
W celu zapewnienia szczelności projektuje się zamknięcie rury trzonowej od góry korkiem z PVC również z wykorzystaniem systemowej uszczelki gumowej.
Dodatkowe wloty powyżej kinety wykonać poprzez wywiercenie systemową wyrzynarką otworu w rurze trzonowej oraz osadzenie przejścia „in situ” DN160.
Połączenie z przykanalikiem za pomocą systemowych kształtek z PVC (sztucery, mufy, kolana i łuki).
Całość prac wykonana zostanie wewnątrz studni.
W przypadku studni kanalizacyjnych o wysokości od dna do dolnej części pokrywy nastudziennej poniżej 1,80m, w celu wykonania prac remontowych w jej wnętrzu należy rozebrać nawierzchnię oraz zdjąć pokrywę nastudzienną.
Dla studni o wysokości rury trzonowej powyżej 1,0m, w przypadku konieczności podłączenie przykanalików za pomocą wkładki „in situ” , należy powyżej wlotów przyłączy wykonać połączenie technologiczne rury trzonowej przy pomocy specjalnej mufy. Górna krawędź umieszczonej wewnątrz studni rury trzonowej powinna znajdować się 30cm poniżej spodu pokrywy nastudziennej.
Przestrzeń we wnętrzu studni betonowej pomiędzy rurą trzonową z PP wypełnić pospółką żwirem, lub piaskiem do wysokości 10cm poniżej górnej krawędzi rury trzonowej z tworzywa.

TERMIN WYKONANIA DO DNIA 30/09/2008 ROKU

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 26/06/2008 ROKU


powrót...
Informacja wytworzona przez G. Jakóbczyk dnia 05.06.2008
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 05.06.2008. Wygasa 26.06.2008. Odsłon 2393, Wersja 1
Początek strony