RI. 7013.6.2020 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Ptaszkowie w formule zaprojektuj i buduj. (wygasły...)

Budowa obiektu świetlicy wiejskiej wraz z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zamówienie dotyczy budowy nowego obiektu użyteczności publicznej pełniącego jednocześnie funkcje świetlicy wiejskiej i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Ptaszków (gm. Kamienna Góra) wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu w obrębie działki nr 252/4.
Obiekt zaplanowano do realizacji w standardzie budownictwa niskoenergetycznego z uwzględnieniem wymogów stawianych obiektom użyteczności publicznej od dnia 1.01.2021 r. Zadanie należy zrealizować do dnia 31-11-2021 roku

Termin składania ofert upływa dnia 14.05.2020 roku


Kamienna Góra, dnia 23.04.2020
Zamawiajacy publikuje zapytanie wraz z udzieloną odpowiedzią skierowane dnia 21.04.2020

Kamienna Góra, dnia 07.05.2020
Zamawiający publikuje skierowane dnia  30.04.2020 zapytanie  wraz z udzieloną odpowiedzią.

Kamienna Góra, dnia 13.05.2020
Zamawiający, zgodnie z zapisami siwz niniejszym informuje, że transmisja online z otwarcia ofert zostanie upubliczniona poprzez stronę :
https://youtu.be/pnGWsxhWKUU

powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 16.04.2020
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 13.05.2020. Wygasa 14.05.2020. Odsłon 1366, Wersja 5
Początek strony