KROŚ 271.1.2019 Przebudowa konstrukcji dachu wraz z kominami budynku mieszkalnego Ogorzelec 80 (wygasły...)

Przebudowa konstrukcji dachu wraz z kominami budynku mieszkalnego Ogorzelec 80
Termin wykonania do dnia 20.11.2019 roku
Termin składania ofert upływa dnia 17.06.2019 roku o gdzinie 08:50


Załączniki:
Ogloszenie o zamowieniu BIP i tablica ogloszen.pdf
oswiadczenie wykonawcy_warunki do Edycji.docx
oswiadczenie wykonawcy_warunki Ogorzelec 80.pdf
postanowienia umowy _Ogorzelec80.pdf
pozwolenie na budowe.pdf
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Przedmiar robt - OGORZELEC 80.pdf
siwz instrukcja dla Wykonawcy _Ogorzelec80.pdf
STWiORB
wzor oferty wykonawcy doEdycji.docx
wzor oferty wykonawcy ogorzelec 80.pdf
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 28.05.2019
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 30.05.2019. Wygasa 18.06.2019. Odsłon 62056, Wersja 3